Medicínský kruh aneb Jak se orientovat v mapě životní cesty - kultivace celistvosti

29.09.2016 22:58

Volná citace z knihy Billa Plotkina : Divoká mysl

Nastal čas, abychom se sami na sebe, jako lidstvo, podívali jinak- abychom znovu oživili svůj pocit,co to je být člověkem, abychom vdechli nový život do zavedených zvyklostí ohledně toho, kým jsme a naučili se znovu žít svou instinktivní spřízněnost s komunitou Země,s Přírodou z níž vyrůstají naše kořeny.

Velkým dílem naší doby je uskutečnění přechodu z období devastace Země do období, kdy lidé budou na planetě žít vzájemně prospěšným způsobem se všemi formami života.

Co bychom mohli v době, kdy odhalená vzájemná závislost všeho existujícího radikálně mění všechny oblasti vědění, objevit o lidské psychice – celku našich psychických schopností,vědomých i nevědomých – když i sami sebe budeme považovat za projevy vlastností,vzorců a motivů Přírody?

Jsme povoláváni, abychom učinili mnoho naléhavých změn a získat nazpět a ztělesňovat svou prvotní celistvost,svou vrozenou lidskou přirozenost udělenou nám přírodou samotnou.

Naše psychické zdraví je hluboce závislé na zdraví světa, který nás obklopuje – na psychosociálním stavu našich rodin, zralosti a rozmanitosti našich lidských komunit a životaschopnosti  našeho životního přírodního prostředí.

Jaké vhledy se objeví, jestliže se vrátíme k Zemi, když si vzpomeneme,že jsme spojeni se vším,co kdy existovalo, když sami sebe opět umístíme do světa jara-léta-podzimu-zimy, lesů,vod a strání , sokolů a oceánu?

Co sami o sobě odhalíme, když znovu přitakáme tomu, že jsme lidskými zvířaty – dvounohými,všežravými savci s významnými schopnostmi sebereflexního vědomí, zručností, představivostí a darem řeči?

 

Naše lidská psychika disponuje coby svými vlastnostmi řadou úžasných zdrojů, které nevyužité čekají a jsou nezbytné pro rozkvět našeho plného potenciálu, pro realizaci našeho pravého Já a pro ztělesňování života naší duše.

Tyto přirozené vlastnosti jsou tím, co musíme kultivovat, abychom mohli aktivně chránit a obnovovat ekosystémy naší planety a zažehnout naléhavě potřebnou obrodu našich kultur.

Tyto zdroje – aspekty Já neboli čtyři rozměry naší lidské celistvosti – čekají v nás, my ale vůbec nemusíme vědět i jejich existenci,dokud nezjistíme,jak se k nim dostat,kultivovat jejich síly a začlenit je do našich každodenních životů.

 

Bill Plotkin předkládá ve své knize ucelený inspirativní komplex – Mapu lidské psychiky založenou na přírodě a naším umístěním v ní,jako živočišného druhu, který jako takový nepřestal nikdy být její součástí.

Tato mapa poskytuje orientaci nejen v tom,jak lidská psychika funguje, ale i jak nefunguje a co je potřeba obnovit a kultivovat –zejména  náš vztah kooperace a spoluzávislosti se vším existujícím s přírodou a zemí a komunitou společenství všech životních forem na Planetě a v Kosmu.

Předkládá zde mnoho inspiračních zdrojů a i praktických možností jak se nejen zorientovat,ale i vykročit smysluplným směrem – objevit a rozvinout ,to co naše společnost a kultura zapomněla – jsme jen jednou z životních forem na Zemi a jsme spoluzodpovědní za život jako takový – nejen náš osobní a také jsme napojení na život jako zdroj.

Svým umístěním se zpět do komunity všeho živého – do přírody- se můžeme také uzdravovat a čerpat sílu a inspiraci pro své směřování.

 

Tato Mapa lidské psychiky založená na přírodě  mě oslovila nejen svou komplexností ,ale také tím, že vychází z jednoduchých pravidel a pravd, které již mnoho staletí využívají nejrůznější původní obyvatelé planety země, pravidel a zákonitostí indiánského medicínského kruhu a modelu kruhu jako světa a naší lidské pouti v něm.

Aplikací a použitím této mapy a učení kruhu můžeme nejen nahlédnout komplexněji na naše životy a jejich směrování, ale také posílit a kultivovat naše skryté potenciály a významně ovlivnit změny, které jsou nevyhnutelné, pokud chceme na této planetě dál žít.

Zvu vás k setkání se sebou samými v kruhu a pomocí této Mapy – inspirovaného medicínského kruhu- se můžeme společně ptát a také zažívat odpovědi a oživení a objevení skutečných potenciálů našich životů – našich duší.