Metamorfika - metamorfní masáž

Metamorfní technika je velmi účinnou metodou pro uvolnění citových a emocionálních bloků a schémat utvořených v období prenatálního vývoje. Jemnou masáží se  postupně uvolňuje energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky v období od početí po narození.

Takto vytvořené energetické bloky se pak odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychických problémů, stále se opakujících životních schémat, nedostatku energie a schopnosti radostně prožívat.
Energetické bloky vzniklé během těhotenství se fixují na reflexní zónu páteře na vnitřní straně chodidla, na rukou a na hlavě.
Uzdravujícím zdrojem zde není terapeut, ale životní energie ošetřovaného, vrozená inteligence těla a jeho schopnost sebeléčení a regenerace.
Metamorfní technika pomáhá všem, můžeme ji aplikovat i formou sebeléčení.
Je výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch sebeovládání, agresivity,poruch CNS, ADD, autismu, je vhodná také v těhotenství pro zdravý vývoj miminek a jako příprava na těhotenství, lze řešit problémy i velmi starého původu. Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.
Metamorfní technika se aplikuje prostřednictvím jemných masážních dotyků na reflexních zónách páteře na nohách, rukou a hlavě.
Ošetření trvá 60 minut u dospělých, dětem se aplikuje po kratší dobu a častěji. Důležitým prvkem této ojedinělé metody, že při ní není třeba hovořit o osobních problémech a zdravotních potížích.K dosažení optimálních a trvalých změn je doporučena série 5-8 ošetření.Interval mezi ošetřeními je potřebný minimálně 1 týden,aby mohly být změny integrovány.U dětí lze masáž  aplikovat častěji a po kratší dobu tak,aby celkový časový rozsah byl stejný jako v případě dospělého tedy kratší aplikace, častěji a v celkovém rozsahu 8 hodin.
Aplikace metamorfní techniky je vhodná pro všechny, dospělé i děti, tělesně i mentálně postižené, pro těhotné maminky i seniory.