Co jsou Body trojího účinku a touch for health?

03.06.2014 21:47

Jde o komplexní  práci s fyzickým tělem, jejíž cílem je harmonizace a podpora fyziologických funkcí těla jako celku. Vychází se zde především z propojenosti funkčního vztahu mezi jednotlivými svaly a vnitřními orgány. Hledají se svaly oslabené, tyto se pak korigují pomocí speciálních doteků, masírováním neurolymfatických a neurovaskulárních bodů či prací s úpony a bříšky svalů.Při práci se vychází z principu čínské medicíny, která jednotlivé svaly a orgány funkčně propojuje pomocí energetických drah – meridiánů. Vychází tedy z předpokladu, že pokud je nějaký sval funkčně oslabený, je do určité míry funkčně oslabený i příslušný vnitřní orgán. Sval a orgán je propojen energetickou dráhou, meridiánem, který je současně komunikačním propojením mezi svalem a daným orgánem při provádění korekcí, to znamená, že se korekce svalu přenese na i na vnitřní orgán.

Body trojího účinku
…představují systém, kterým je možné oslovit tělo na nejhlubších úrovních.

 Neurolymfatické a neurovaskulární body jsou vstupy, které když ošetříme, tak nám tělo nachystají ke „komunikaci“. Někdy stačí použít k řešení problému pouze tyto body, jindy je třeba doplnit další metodou. Následná masáž není tak bolestivá, svaly a orgány se snadno uvolňují a případně tonizují – dle potřeby. K úlevě dochází bezprostředně při ošetření.

Body pracují na více úrovních současně, mají účinky nejen na fyzické tělo, ale působí i na úrovni  emoční a mentální.
Neurolymfatické body jsou umístěny na těle a  dají se využít různými způsoby, dávají možnost rychle a efektivně oddrenovat sval, podkoží či orgán.

Neurovaskulární body jsou umístěné na hlavě, jejich systém propojuje orgány a svaly. Jemným dotykem těchto bodů dochází k prokrvení a uvolnění příslušného svalu a  ovlivnění souvisejících orgánů.

Při aktivaci bodu dochází k  prokrvení a proteplení svalů a svalových skupin, takže následná masáž či jiná terapie je mnohem efektivnější a ucelenější.

Ve společném systému s neurolymfatickými body lze jednoduše a rychle navodit harmonii v těle.

Systém neurolymfatických a neurovaskulárních bodů tzv. Bodů trojího účinku byl popsaný v minulém století dr.Chapmanem a dr.Goodheartem. V tomto systému nacházíme vazby mezi svalem, orgánem, meridiánovou dráhou a bodem či místem na těle.

Metoda využití bodů trojího účinku nás přivádí k ošetření a potvrzování hlubokých vztahů v lidském organismu mezi energetikou, psychikou a tělem a k jeho většímu pochopení a k lepším možnostem nastavení harmonie a rovnováhy, která nás vede ke zdraví.

 

Použití:

-celková harmonizace  systému  tělo - energetika – psychika
-samostatně nebo v kombinaci s jiným typem masáže či jiné terapie – prohloubení

-v klasické rehabilitaci při povolování svalů před odblokováním

-rychlá úleva při bolestivých stavech zad, bolestí hlavy a migrén, bolestí ramen a kolen,   brnění končetin
-dochází ke zřetelnému uvolnění svalů.
-výrazná podpora detoxikace
 

    Historie Bodů trojího účinku

Ve 30.letech minulého století dr. Frank Chapman udělal unikátní objev. Objevil neurolymfatické neboli Chapmanovy reflexy. Metodou pokusu a omylu zkoumal tělo. Mapoval reflexní body, zóny na těle a zkoumal jejich reflexní účinky na orgány a žlázy. Třením a dotykem těchto míst dochází k aktivaci lymfatických cév příslušných orgánů a žláz. Dochází k tak odplavení metabolických odpadních produktů a tím se výrazně zlepšuje j stav a posiluje funkce všech orgánů v těle.

V 60. letech na jeho práci navázal chiropraktik dr. Goodheart . Zkoumal, jestli je nějaké spojení mezi reflexy, svaly, orgány a meridiány čínské akupunktury. Tak opět mnohými pokusy ověřoval tato spojení a doplnil celou mapu bodů.

V r.1973 byla vydal dr. Thie učebnici Touch for Health, kde byly body a metodika jejich užití popsány a předány širší veřejnosti. Od té doby je technika používání neurolymfatických a neurovaskulárních bodů rozvíjena. .